Buurtpreventie Filmwijk

buurtpreventie-filmwijkBegin september 2012 werd met het beleggen van een eerste vergadering voor geïnteresseerden het fundament gelegd voor buurtpreventie Filmwijk. Met een opkomst van ruim 40 bewoners bleek het initiatief te voorzien in een behoefte. Er was voldoende betrokkenheid vanuit de wijk om, in samenwerking met de gemeente en de politie, deze vorm van burgerparticipatie van de grond te krijgen: een veiligheidsplatform op buurtniveau. Daarna ging het hard. Al snel bestond het team uit meer dan 60 actieve leden en rond dat aantal staat de teller, ondanks het natuurlijke verloop, nog steeds.

Zie voor meer informatie de Facebook-pagina https://www.facebook.com/filmwijkbuurtpreventie. Wilt u zich aanmelden of gewoon wat meer informatie, stuurt u dan een e-mail aan info@buurtpreventiefilmwijk.nl