Werkgroep Senioren Filmwijk

senioren

Oud worden in de Filmwijk!

In mei jl. organiseerde de werkgroep Zorg & Welzijn van het Platform Filmwijk in samenwerking met Wijkteam Filmwijk een avond in het Filmwijkcentrum. Naar aanleiding hiervan is het plan ontstaan om een Werkgroep Senioren Filmwijk op te richten.

De groep die uit maximaal 8 senioren zal bestaan, gaat de belangen van deze bewonersgroep in de wijk gaat behartigen. Het eerste doel van de werkgroep is het organiseren van een bijeenkomst voor en door senioren in het voorjaar van 2016. Het thema zal zijn: Oud worden in de Filmwijk.

Aanmelden voor deze werkgroep kan bij: zorgenwelzijn@filmwijkalmere.nl. Graag met opgave van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en wat u verder kwijt wilt.

Platform Filmwijk zal na uw aanmelding z.s.m. met meer informatie komen, zoals een datum voor een eerste kennismaking.

Reacties zijn gesloten.