Staatscourant: Verkeersbesluit: Uitbreiding parkeerschijfzone Filmwijk

Overwegingen:

blauwezoneHet Parkeerbedrijf van de gemeente Almere heeft de afdeling Advies- en Ingenieursbureau van Stadsbeheer verzocht een verkeersbesluit op te stellen ten behoeve van het uitbreiden van de parkeerschijfzone in Almere Stad. In januari 2013 is de huidige parkeerschijfzone rondom het centrum van Almere Stad uitgebreid met enkele straten. Afgelopen jaar zijn buiten deze zone tientallen klachten ontvangen met betrekking tot parkeeroverlast. Deze overlast zou veroorzaakt worden door bezoekers van het centrum die het betaald parkeerregime willen ontwijken. Naar aanleiding van deze klachten is een onderzoek uitgevoerd naar de verdere uitbreiding van de parkeerschijfzone.

BESLUITEN

Op grond van overwegingen besluiten burgemeester en wethouder om:

  1. Door plaatsing van de borden E10zb/E11ze, zoals bedoeld in Bijlage I van het RVV199, een parkeerschijfzone met een tijdsduur van maximaal 1 uur in te stellen voor een gedeelte van de Hollywoodstraat en James Stewartstraat.
  2. En deze te voorzien van een tijdsbeperking d.m.v. het onderbord OB206p met daarop de volgende tekst ‘ma-wo 09–22 uur, do-za 09-24 uur, zo 12-17 uur’.
  3. De bebording te plaatsen conform de bij dit besluit behorende situatietekeningen.

Voor de gehele tekst uit de Staatscourant ga naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-27215.html.

Reacties zijn gesloten.