Buurtpreventieteam Filmwijk

buurtpreventie Filmwijk

In het kader van bewonersparticipatie en -verantwoordelijkheid heeft het buurtpreventieteam Filmwijk-in-oprichting een uitstekende start gemaakt. Maar liefst 43 bewoners waren aanwezig op de eerste informatieavond over de Filmwijkse buurtpreventie, een resultaat om echt trots op te zijn. 

Naast de drie initiatiefnemers Pascal Moscoviter, Sebastiaan Wachter en Urmila Jagroep, waren ook afgevaardigden van het buurtpreventieteam Danswijk en Haven aanwezig. Verder waren o.a. aanwezig Jeffrey Halsema, de wijkagent voor de Filmwijk, veiligheidsmanager Stadsdeel Oost Ibrahim Sezer en Gebiedsmanager Almere Stad-Oost Wilma Viel.

De aanwezige buurtbewoners kregen een uitleg over buurtpreventie, het nut ervan en over de taken. Het gaat om drie hoofdlijnen: heel, veilig en schoon. Om bewoners die in het buurtpreventieteam zitten te ondersteunen, krijgen ze van de politie trainingen hoe om te gaan met agressie. Zo krijgen ze duidelijke instructies om zichzelf niet in gevaar te brengen als er echt iets aan de hand zou zijn. Men heeft voornamelijk een signalerende functie, maar daarnaast vervullen zij ook een preventieve rol. Het aanwezige buurtpreventieteam van Almere Haven gaf aan nog niet eerder geconfronteerd te zijn met agressie. Ook het aanspreken van de jeugd is een aandachtspunt en zal worden besproken in de aangeboden cursus.

Voor een optimaal functionerend buurtpreventieteam zou het mooi zijn als zich vijftig vrijwilligers melden. De Filmwijk is een zeer grote wijk met bijna 11.000 inwoners. Er zullen drie teams worden geformeerd nl. team Filmwijk Noord, team Filmwijk Midden en team Filmwijk Zuid.

De officiële startdatum is 1 oktober 2012.

Bewoners in de Filmwijk die interesse hebben om mee te doen of die verdere informatie willen, kunnen contact opnemen met Pascal Moscoviter moscoviter@hetnet.nl. Je kunt ook een e-mail sturen naar buurtpreventiefilmwijk@kpnmail.nl.

 

Reacties zijn gesloten.