Zorgen over groene karakter van Floriade

Behoud een grote bosstrook op het Vogeleiland en Utopia, dat is het voorstel aan  de gemeenteraad van Platform Filmwijk in een inspraakreactie op de Politieke Markt van donderdag 12 december.

Op de kaart in de nota Kleur aan Groen is het Vogeleiland een transformatiegebied, wat betekent dat er gebouwd kan worden. Het gebied is onderdeel van de Floriade van 2022 en zal na de tentoonstelling veranderen in woonwijk met ca. 600 woningen. Het Platform wil dat het gebied ongeveer 200 meter opschuift zodat een deel van het huidige bos waar de alleroudste boom van Almere staat, bewaard blijft. ‘Het Vogeleiland moet een groene uitstraling behouden. Filmwijkbewoners genieten nu van een uniek uitzicht. Hoe zal dat zijn als het een woonwijk wordt na de Floriade in 2022’, zo verwoordt Hans Groen van Platform Filmwijk de zorgen die de bewoners van de Filmwijk hebben. Hij heeft namens het Platform een aantal suggesties voor de raadsleden voor veranderingen in de nota Kleur aan Groen.

Naast behoud van het oudste bos gedeelte van Almere, stelt hij voor om het gebied ten oosten van het Kasteel bos te laten blijven. Nu is dat gedeelte in het kaartje van de nota bestempeld als Voorzieningenpark. In een voorzieningenpark kan gebouwd worden. Zo zou er een hockeystadion in kunnen komen. Wanneer de bestemming bos blijft, kan het in samenhang met de bosstrook op het Vogeleiland een mooie groene wig vormen die het gebied een prachtige natuurlijke uitstraling geeft. Filmwijkbewoners – en ook anderen die rond het Weerwater wandelen of fietsen – kunnen dan blijven genieten van het prachtige uitzicht. Bij rondleidingen die het Platform Filmwijk gehouden heeft op het Vogeleiland, bleek dat de meeste Almeerders nog nooit op het eiland geweest zijn en ook niet weten dat de oudste bomen van Almere hier staan. Het Platform heeft al meer dan 75 mensen, waaronder gemeenteraadsleden rondgeleid op het eiland, om de groene kwaliteit van het gebied te laten ervaren.

Lees hier Inspraaknotitie Politieke Markt van Hans Groen, bestuurslid Leefbaarheid en Kwaliteit.

Reacties zijn gesloten.