Verslag van de werkgroep Floriade

flyer Uitnodiging Floriadebijeenkomst Platform Filmwijk

Op de informatieve bijeenkomst over de Floriade eind april georganiseerd door het Platform in het Filmwijkcentrum waren ongeveer 150 bewoners aanwezig. Alle vragen en opmerkingen hebben we samengevoegd en we zijn tot vier onderwerpen gekomen waar we verder aan willen werken. Deze staan in het verslag beschreven.

Een opmerking vooraf: alles wat betrekking heeft op de verdubbeling van de A6 ligt nu vast. Alle inspraak is afgerond, het project wordt aanbesteed en gaat uitgevoerd worden. Opmerkingen erover – en over geluidshinder – hebben geen zin meer en we zullen ons er niet mee bezig houden.

Voor meer informatie, lees het Verslag Werkgroep Floriade (juli 2013, PDF).

Reacties zijn gesloten.