Verslag inspraakavond 25 juni over Floriade

Na het uitbrengen van het bidbook in juli 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere de heer Cees Veerman (voormalig minister van Landbouw) opdracht gegeven voor een verkenning naar de voorwaarden voor een maatschappelijk, cultureel, commercieel en financieel succesvolle Floriade 2022. Op 13 mei j.l. heeft het college het Verkenningsrapport van de heer Veerman ‘Floreren in Almere – Mensen maken de stad’ in ontvangst genomen.

Het college streeft naar een breed draagvlak onder bewoners, ondernemers en andere overheden en hecht veel waarde aan een goede samenwerking. Daarom was er op woensdag 25 juni 2014 een consultatiebijeenkomst, waarbij wethouder Henk Mulder het college vertegenwoordigde.

Het Platform Filmwijk heeft gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid: behoud het groene karakter van het Vogeleiland en Utopia en houd het Weerwater zo mooi als het nu is. Verder werd veel nadrukkelijker aandacht gevraagd voor enkele punten uit het rapport dat samen met de bewoners van de 10 appartementengebouwen aan het Weerwater is opgesteld: Floriadepark en de Filmwijk. Zoals de verrommeling van het Weerwater, de zichtlijnen vanaf de oevers en de parkeer- en verkeerssituatie rond het Floriadeterrein.

Hier vindt u de powerpoint Presentatie 25 juni 2014 Platform Filmwijk en de begeleidende tekst: presentatie 25 juni 2014 1.

Naar aanleiding van de inspraakavond zegde de wethouder o.m. toe dat er dat er rekening gehouden gaat worden met de wensen om het gebied zo groen mogelijk te houden. Over de bouwhoogte wilde hij zich niet vastleggen. De wethouder zei ook dat er een participatieparagraaf komt in het Floriade hoofdstuk van de gemeente. De wethouder zelf gaf ook aan hoe mooi hij het Weerwater nu vindt en gaf een pleidooi dat het zo mooi moet blijven.

Het bidbook 2012 en het Verkenningsrapport zijn te downloaden via www.floriade.nl

De uitkomsten van de bijeenkomst neemt het college mee in haar advies over het Verkenningsrapport aan de gemeenteraad. In de 2e helft van dit jaar zal het masterplan tot stand komen. Ook in die fase zal er gelegenheid voor consultatie worden geboden in de vorm van een stadsdialoog.

Reacties zijn gesloten.