Participatie en Groene Parels, bijdragen Inspraakavond 18 september 2014

Op maandagavond 18 september j.l. was er tijdens de Politieke Markt de mogelijkheid tot inspreken. Op de agenda stond o.a. het Raadsonderwerp Agendavoorstel van GroenLinks en ChristenUnie: Voorbereidingsgroep Floriade. Tijdens deze avond maakte een aantal vertegenwoordigers van bewonersorganisaties daar gebruik van.

De actuele Almeerse Participatienota is eind 2013 unaniem goedgekeurd door het College en de Raad. Het is een praktisch middel tot participatie voor burgers en anderen. Het op maat toepassen van de nota voor het project Floriade zal de kwaliteit van de gemeentelijke besluitvorming verbeteren. Maar het biedt ook de mogelijkheid om in de veranderende verhouding de bestaande kloof tussen gemeente en ook bewoners te verkleinen. Participatie als vanzelfsprekend en vast onderdeel van gemeentelijke besluitvorming.

Lees verder de notitie van Paul Vloothuis, voorzitter Platform Filmwijk: de kaders in het project Floriade en Burgerparticipatie.

Hans Groen van de werkgroep Floriade van het Platform deed (nogmaals) een dringende oproep voor het behoud van de Groene Parels in het Weerwater. Zie hier zijn bijdrage: Groene Parels in het Weerwater.

Reacties zijn gesloten.