Filmwijkers, we luiden de noodklok!

Er is tot nu toe niet samen getekend aan de scenario’s voor het Masterplan. Gemeentelijke Projectgroep Floriade houdt koppig vast aan vierkant tot in het Weerwater. Werkgroep Floriade Platform Filmwijk komt dan maar met eigen deelvariant. Wij roepen Gemeentelijke Projectgroep Floriade op: ga met ons in GESPREK.
Maandag 23 maart j.l. was het dan zover. De langverwachte en beloofde tekensessie/ ateliersessie is geweest. 5 Filmwijkers van de Werkgroep Floriade Platform Filmwijk zijn ontvangen door de projectgroep Floriade van de gemeente Almere. Van schetsen/tekenen is het niet gekomen.

Lees hier verder over o.m. onze kernwensen, nieuwe deelvarianten en een groot zorgpunt. Bericht aan bewoners.

Reacties

Filmwijkers, we luiden de noodklok! — 2 reacties

 1. Advies: Laten we vooral de momenten “pakken” en de juridische ontwikkelingen kritisch op de voet volgen en zo nodig op dat niveau ingrijpen!
  Zijn er bezorgde buurtbewoners, die t.a.v. het rechtspositionele verhaal adviseren en actief steunen? Is er geld nodig voor een rechtszaak?
  Zie ook de volgende officiële tekst van 30 maart:
  Vooraankondiging nieuw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade en voornemen MER voor Almere Centrum Weerwater, Almere Stad.

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied van de Floriade en omgeving. Tevens maken zij bekend dat voor dit nieuwe bestemmingsplan een milieueffectrapportage-procedure wordt doorlopen. De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsplan Almere Centrum Weerwater’ ligt met ingang van maandag 30 maart 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met maandag 11 mei 2015).

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-8384.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DUitgebreid%26pst%3DStaatscourant%26vrt%3Dreikwijdte%26zkd%3DInDeGeheleText%26dpr%3DAlle%26sdt%3DDatumPublicatie%26pnr%3D7%26rpp%3D10%26_page%3D1%26sorttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=7&sorttype=1&sortorder=4

 2. Ik was vanaf het begin al verbaasd dat men dacht de Gemeente op andere gedachten te kunnen brengen door overleg.
  Na de eerste voorlichtingsavond was het voor velen al duidelijk dat de plannen vast stonden en dat ‘we’ alleen inspraak hadden over een paar flutpuntjes als zoethoudertje. Mensen, wake up. Er gaan gewoon een aantal aannemers en bedrijven goed aan de Floriade verdienen en de Almeerders blijven, net als alle burgers van vorige Floriade-gemeenten, met de schulden zitten. Daar kunnen we niets aan veranderen.

  Ik ben wel blij dat nu voor iedereen duidelijk is geworden dat overleg een heilloze weg is. Ook de (ook door mij ondertekende) petitie heeft geen zin. Dat wordt afgedaan met: ‘Not In My Backyard’.

  De eerste keer dat je echt van je kunt laten horen is door een zienswijze in te dienen bij het ontwerp-bestemmingsplan. En zelfs dan is een zienswijze van één persoon zinloos, geloof me. Het enige dat wellicht nog enig nut heeft, is om de krachten te bundelen en als ‘Platform Filmwijk’ een zeer kundig advocaat in de arm te nemen.
  Succes!