Filmwijk, de toekomstige naaste buur van de wijk Almere Floriade

Langs het Weerwater in de Filmwijk staan 10 appartementsgebouwen aan de Fellinilaan. Momenteel heeft dit gebied over het water uitzicht op het Vogeleiland. De bewoners van deze gebouwen zijn de toekomstige naaste buren van de wijk Almere Floriade. De vertegenwoordigende organen van de eigenaren van deze gebouwen hebben overlegd over de kansen die de Floriade in 2022 de Filmwijk kan gaan bieden. Dit overleg heeft geleid tot een rapport: Floriadepark en de Filmwijk.

De Filmwijk is natuurlijk aanzienlijk groter dan alleen het gebied van de boulevard.
De fysieke ontsluiting van het Floriade evenement geschiedt vanaf twee zijden. Eén daarvan is vooral voor snelverkeer en ligt aan de A6, met de aansluitingen op de parkeerfaciliteiten. De tweede ontsluiting wordt gevormd door de brug voor langzaam verkeer, vanuit het Lumièrepark. Waar deze brug aansluit op Filmwijk ligt nu ons strand. In de periode na 2022 vormt deze laatste ontsluiting een belangrijke verbinding tussen de Floriadewijk en het huidige stadscentrum.

Voor het volledige rapport lees: Floriadepark en de Filmwijk 2014.

Reacties zijn gesloten.