14 juni: Informatieavond concept bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade

floriade-logo

Op dinsdag 14 juni organiseert de projectorganisatie Floriade 2022 een informatieavond voor de bewoners van de Filmwijk en Almere Centrum. Tijdens de avond wordt een toelichting gegeven op het concept bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade, inclusief milieueffectrapportage. Er is ook gelegenheid voor het stellen van vragen.

Het bestuur van Platform Filmwijk c.q. de werkgroep Floriade is al geruime tijd in gesprek met de gemeente Almere, de projectorganisatie Floriade 2022 e.a. over de toekomstige Floriade. We hebben een aantal keren een bewonersavond in het Filmwijkcentrum georganiseerd waarbij we een groot aantal van u hebben ontmoet.

Nu bent u van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst waarop o.a. ook wethouder Tjeerd Herrema en Floriade projectdirecteur Wilfred Lieste aanwezig zijn.

‘Met betrekking tot het proces rondom het concept bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade heeft het college van B&W van de gemeente Almere vorige week ingestemd met dit plan. Het concept bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade is in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens de informatieavond is er nog geen gelegenheid formeel te reageren op het plan. Dit kan, gedurende een periode van zes weken, in het najaar van 2016. Hierover worden we nader ingelicht.

In dezelfde periode wordt het concept plan ook voorgelegd aan de raadsleden van de gemeente Almere.’

Datum: dinsdag 14 juni a.s.van 19.00 (inloop) tot 21.00 uur
Locatie: Burgerzaal van het Stadhuis

Reacties

14 juni: Informatieavond concept bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade — 1 reactie

 1. Ik begrijp uit het bovenstaande dat de werkgroep floriade niet meer inactief is. Correct? Liep vanmorgen weer mijn rondje weerwater. Toch idioot dat vrijwel alles daar gekapt wordt, bedacht ik me. Schitterend gebied, dicht bij het centrum. Uniek. Zou gekoesterd moeten worden.

  Ik kom ook regelmatig door poort. Zie daar uitgestrekte kale vlakten, die uitnodigen om wat moois te maken. Station en parkeergelegenheid aanwezig. Land- en tuinbouwonderwijs. Op- en afrit naar A6. Floriade daar ipv bij weerwater lijkt me een beter idee.

  Over de financiën wil ik het hier eigenlijk niet hebben, maar molensteen om nek gemeente t.z.t. lijkt me niet onmogelijk.

  Het moge duidelijk zijn, voor mij hoeft de floriade niet zo nodig.
  En het is toch geen gelopen race?, al doen sommigen voorkomen alsof dat wel zo is.
  Kortom, proberen een paar bomen aan de rand van het eiland te behouden voor het zicht vanuit de filmwijk, moet niet het doel zijn. Alsnog proberen floriade tegen te houden wel. Sta ik alleen met deze mening?