Uitkomsten enquête Filmwijk Duurzaam en Groen

In de Filmwijkkrant van mei 2014 heeft het Platform Filmwijk een enquête opgenomen met betrekking tot Duurzaamheid en Groen en de komst van de Floriade.

Het Platform is positief omdat de Floriadewijk een duurzame wijk wordt en een voorbeeld kan zijn voor de Filmwijk. En er zijn zorgen. Het Lumièrepark grenst via het Weerwater aan het tentoonstellingsterrein. Het huidige fraaie groene uitzicht op het Vogeleiland kan veranderen in een uitzicht op bebouwing. Het Platform is daarom voorstander van het behoud van een behoorlijke strook groen rondom de Floriade.

De vraag was of u de ideeën en zorgen deelt of het anders ziet? U kon de enquête digitaal invullen, u kon ook een papieren exemplaar invullen. Op 28 mei j.l. hebben we een avond georganiseerd over duurzaamheid, groen en de Floriade. Tijdens die avond is onder meer de uitkomst van de enquête gepresenteerd. U ziet hier het verslag over de uitkomsten: enquête Filmwijk duurzaam en groen.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, laat het ons weten. Stuur uw e-mailbericht naar het secretariaat van het Platform Filmwijk: info@filmwijkalmere.nl.

Reacties zijn gesloten.