Samen energie besparen en het 100-huizenplan

logo 100-Huizen-Plan

Energie besparen is vooral goed voor je eigen portemonnee.

De werkgroep Energiek van Platform Filmwijk brengt mensen bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Op dit moment is al een 10-tal Filmwijkers bezig om hun energieverbruik in kaart te brengen. Dit doen we door een inventarisatie te maken van de stroomverbruikers – of van het stroomverbruik – en door bewustwording van het zgn. sluimerverbruik (verbruik bv. ’s nachts als je denkt dat alles uit staat).

De werkgroep is nu bezig met het verder inrichten van een 100-huizen plan. In dit plan worden, verdeeld over de wijk, 100 huizen geselecteerd waar een (voor de deelnemer) gratis energiescan wordt uitgevoerd. Zo’n scan levert een advies op hoe evt. op elektriciteit en warmte kan worden bespaard. Maar ook wordt gekeken of het dak geschikt is voor zonnepanelen. Op basis van deze scan kan daarna een plan voor besparing en opwekking voor de gehele straat worden opgesteld.

Voor dit plan hebben wij ondersteuning gevraagd van Buurkracht, een door Liander gesteunde organisatie die in grote delen van het land actief is. Samen met bewoners wordt, in een 5-stappen plan, bekeken hoe het beste bespaard kan worden.
Buurkracht is op dit moment aan het bekijken of de Filmwijk als buurt kan worden toegevoegd.

Gebruik Slimmemeter en Slimmemeterportal
Een extra hulpmiddel om inzicht te krijgen in je stroomverbruik is de slimmemeter. Deze geeft dagelijks inzicht in verbruik en eventuele opwekking als je zonnepanelen hebt. Voor de deelnemers aan het 100-huizen plan worden gratis slimmemeters beschikbaar gesteld.

Deelnemen?
Wil je deelnemen aan dit plan geef je op als belangstellende door een mail te sturen naar energiek@filmwijkalmere.nl en je hoort spoedig of jouw woning geselecteerd is.

Martin Wiegertjes, Filmwijk Energiek

Reacties zijn gesloten.