‘Wat is het toch vreselijk mooi in de Filmwijk!’

Regelmatig onderzoekt het Platform wat de bewoners van Filmwijk bezighoudt. In 2011 heeft het Platform in kaart gebracht hoe belangrijk het groen, het water en andere zaken zijn voor de bewoners van de wijk. In het voorjaar van 2013 heeft het Platform gebruik gemaakt van deze gegevens (Peeters-Bijlsma, 2011) en van gegevens uit een enquête van de Initiatiefgroep Burger Participatie Almere (Peeters-Bijlsma, 2012) om een beeld te krijgen van wat bewoners van Filmwijk vinden van het feit dat in 2022 de Floriade in Almere plaatsvindt.

Ook duurzaamheid is een thema dat het Platform bezighoudt. Technologische ontwikkelingen en de komst van de Floriade kunnen ‘groen denken’ van wijkbewoners in een stroomversnelling brengen. Er is daarom in 2014 opnieuw onderzoek gedaan onder bewoners van Filmwijk om in kaart te brengen wat zij willen wat betreft de Floriade en hoe zij denken over duurzaamheid en groen.

Daarbij is ook gekeken wat zij van de gemeente verwachten. In samenwerking met het bestuur van het Platform en de werkgroepen ‘duurzame energie’ en ‘duurzaam groen’ is in het voorjaar van 2014 opnieuw een onderzoek gedaan. In mei 2014 zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in het wijkcentrum.

In dit onderzoek staat de mening van de bewoners van de Filmwijk in Almere met betrekking tot groen, duurzaamheid en de Floriade centraal. Wat willen zij en wat niet? Uit een enquête in de zomer van 2014 die is ingevuld door 135 bewoners van deze wijk blijkt dat velen van hen zich inderdaad zorgen maken over de komst van de Floriade en de gevolgen die deze kan hebben voor hun leefomgeving.

Het thema leeft, de wijk leeft en de bewoners denken mee. Zoveel is duidelijk. Want: ‘Wat is het hier toch vreselijk mooi!’

Lees hier:  Platform Filmwijkers Duurzaam en Groen.

Reacties zijn gesloten.