Praat mee over de ontwikkeling van Schiphol en omgeving

Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en branche organisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de huidige Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Waarom een Omgevingsraad Schiphol?
De luchthaven Schiphol is een belangrijke economische activiteit voor de internationale concurrentiepositie van Nederland met een relatief grote invloed op de leefomgeving.
Het balanceren tussen de ontwikkeling van de luchtvaart, het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving en de mogelijkheden voor gebruik van de ruimte rond de luchthaven vormen een proces waar veel partijen en bijbehorende belangen bij betrokken zijn. De Omgevingsraad Schiphol is de plek waar alle partijen en vraagstukken bij elkaar komen om over deze balans te onderhandelen, informeren en consulteren.

Om mee te kunnen overleggen dienen 100 medestanders (op een lijst) te worden verzameld. Ook wij, bewoners vanuit Almere, kunnen meedoen. Burgerparticipatie Almere (BPA) is bezig een plaats in de raad te krijgen. Ook al is het niet heel duidelijk wat de exacte rol van de raad gaat zijn, kan enige vorm van participatie over Schiphol en Lelystad belangrijk zijn.

Misschien wilt u ook wel mee doen! Stuur dan uw naam en e-mailadres naar info@filmwijkalmere.nl. Het zou mooi zijn als we via het Platform medestanders verzamelen. Lees verder: www.omgevingsraadschiphol.nl.

 

Reacties zijn gesloten.