Persbericht: De Filmwijker gaat voor rust en groen

Filmwijker gaat voor rust en groen

Een dikke acht geven de bewoners van de Almeerse Filmwijk voor het wonen in hun wijk. Verder is er een opvallende betrokkenheid van de Filmwijkers bij hun omgeving. Veel bewoners zijn bezorgd over mogelijke aantasting van het groen en het woonklimaat. Dit blijkt allemaal uit het rapport van het wijkpanelonderzoek van de Stichting Platform Filmwijk.

Voor de vierde keer heeft het wijkplatform in samenwerking met de raadsgriffie een wijkpeiling laten doen onder de deelnemers van het raadspanel die wonen in de Filmwijk.

Socioloog en Filmwijkbewoner Mira Peeters heeft in samenwerking met een aantal actieve wijkbewoners de vragen opgesteld. Mira Peeters: “Het platform had de indruk dat de gemeente Almere weinig rekening houdt met de wensen en behoeften van bewoners van de Filmwijk. Met het wijkpanel-onderzoek is in kaart gebracht in hoeverre deze indruk gedeeld wordt door andere inwoners van de Filmwijk”.

Veel deelnemers aan het onderzoek vinden dat de gemeente wel gelegenheid geeft om de bewoners hun mening te geven over ontwikkelingen in de stad. Maar daar staat tegenover dat maar 17 procent vind dat de gemeente open staat voor de mening van haar bewoners en maar 10 procent vindt dat de gemeente weet wat haar bewoners willen. Maar liefst 69 procent is bezorgd over behoud van de groen in de wijk.

Het groen is dan ook wat de deelnemers zo waarderen van de wijk. En ze wonen graag in de Filmwijk. Gemiddeld wordt een cijfer 8,3 gegeven aan het wonen in de Filmwijk. Naast het groen wordt ook veel genoemd de ligging vlak bij het centrum en dicht bij openbaar vervoer en uitvalswegen. Het groen en het water betekenen veel voor de Filmwijkers: het geeft rust, ontspanning, is voor hen gewoon “heel belangrijk” of zelfs de belangrijkste reden om in de wijk te wonen. Dit wordt bijvoorbeeld als volgt verwoord: “Heerlijk om op wandelafstand meteen in het groen en aan het water te zijn.” En: “dit maakt het onderscheid tussen Almere en andere steden.”

De woonkwaliteit, veiligheid en rust worden door een groot percentage van de deelnemers belangrijk gevonden. Terwijl alleen een minderheid stedelijkheid en de aanwezigheid van horeca belangrijk vindt.

Uit het onderzoek is af te leiden dat er veel betrokken bewoners in de Filmwijk zijn. Veel deelnemers kennen de Filmwijkkrant en het Platform Filmwijk. Ook de problematiek met betrekking tot de blauwe zone (parkeerbeleid) is bekend bij de meeste. Overigens vindt een groot deel van de deelnemers het parkeerbeleid van de gemeente onduidelijk.

Onderzoeksrapport downloaden

Reacties zijn gesloten.