Kinderdisco van start in de Filmwijk

In het Filmwijkcentrum aan het Walt Disneyplantsoen 76/78 is elke laatste vrijdagavond van de maand kinderdisco. Op initiatief van bewoonster Urmila Jagroep is de kinderdisco in Filmwijk nieuw leven ingeblazen.

De avond is verdeeld in twee groepen: voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar van 18.30 tot 19.30 uur en voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar van 20.00 tot 21.30 uur.

“Via Facebook kreeg ik al heel enthousiaste reacties van ouders en de vijftig handtekeningen die ik moest hebben om het te kunnen organiseren had ik zó bij elkaar.”

Naast dat het leuk is voor kinderen, is er ook voor ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten. In de ruimte naast de disco kunnen zij bij elkaar komen. De kinderdisco is elke laatste vrijdag van de maand en heeft dan elke maand een ander thema.

Locatie is Walt Disneyplantsoen 88. Het gebouw vlakbij de busbaan.
Entree is per augustus 2015 1,50 EURO.

Meer info: kinderdisco-filmwijk@hotmail.com

Reacties zijn gesloten.