Froukje de Jonge, contactwethouder Almere Stad Oost

wethouder Froukje de Jonge

Froukje de Jonge is sinds 21 mei 2014 wethouder van de gemeente Almere. Froukje de Jong is ook ‘onze’ contactwethouder Almere Stad Oost, waaronder de Filmwijk valt. Ze heeft in haar portefeuille Participatie, Werk en Inkomen.

Onlangs werd met haar een interview gehouden waarvan u de tekst hierbij vindt.

interview met wethouder Froukje de Jonge

Vorig jaar bij de aanleg van de eerste boomgaard in de Filmwijk aan de zuidoever van het Lumièrepark was Froukje aanwezig bij het planten van het eerste boompje.

Op maandagavond 18 mei a.s. verzorgt het Platform Filmwijk een bewonersavond over Zorg & Welzijn. We verheugen ons er op dat ook daar de wethouder aanwezig wil en zal zijn.

 

Reacties zijn gesloten.