Schapen in het Lumièrepark

Op 13 november j.l. organiseerde het Platform Filmwijk een avond over duurzaamheid. Met een 50-tal bewoners werd gesproken over de mogelijkheden van duurzaamheid zoals energieopwekking, energiebesparing, hoe leggen we een moestuin aan e.d. Kijk voor het verslag elders.

De schaapsherder vond dit een gepaste, overigens zonnige dag en besloot met zijn kudde van 300 schapen van het Fongerspad naar het Lumièrepark te lopen.

Het fietspad werd geheel afgesloten, niet door een slagboom maar door een enorme stoet schapen. Heel bijzonder.

Verspreid over het Lumièrepark

Schapen en Appelhouten Mannen

De Appelhouten Mannen is een kunstwerk van Tom Claassen. Het is een geschenk van de circa vijftig in Almere werkzame bouwbedrijven. Het werd op 14 september 2001 onthuld. Het bestaat uit bronzen afgietsels van bomen uit het gebied tussen Ulicoten en Chaam. In september 2008 verhuisden de figuren naar het Lumièrepark en liggen daar nu tegen de heuvel.

Er is genoeg voor allemaal

Na één overnachting zijn ze verder getrokken richting Friesland voor de winter.

 

Reacties zijn gesloten.