Bewonersparticipatie Oostkavels

In juli en september 2023 kreeg de bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk drie werksessies aangeboden door de gemeente Almere. In deze drie workshops werden de wensen en ideeën van de bewonersgroep geïnventariseerd, waarna het architectenbureau INBO tekeningen heeft gemaakt van ons scenario voor de ontwikkeling van de Oostkavels.

Dit vergelijkbare scenario wordt samen met de drie scenario’s van de projectorganisatie Oostkavels van de gemeente ingediend in het raadsvoorstel. Dat zal wellicht deze zomer gebeuren.

Ons scenario kenmerkt zich door een groen park aan de zuidpunt, als verbinding tussen Lumièrepark en het stadscentrum, en het bouwen van laag naar hoog vanaf het Weerwater richting het spoor. Dit laatste levert een sterke vermindering op van windval en veel meer lichtinval op de gebouwen. We willen energieneutraal, duurzaam, maar ook als verrijking van het Centrum mooi bouwen, zoals bijvoorbeeld de BouwRai in de Filmwijk. We noemen ons scenario dan ook niet voor niets ‘de Groene Trap’.

Zie voor verdere informatie ook onze Nieuwsbrieven op www.oostkavelsfilmwijk.nl

Paul Vloothuis
Frits van Eijk

Oostkavels Filmwijk, scenario4

Reacties zijn gesloten.