Almere in cijfers

Almere in cijfers

Bent u benieuwd hoe onze Filmwijk er uit ziet qua aantal inwoners, woningen, bevolkingssamenstelling, e.d.? In de links in dit bericht vindt u deze informatie.

AlleCijfers.nl

Op de website AlleCijfers.nl worden gegevens die openbaar beschikbaar zijn zo duidelijk mogelijk als informatie getoond. De gegevens van Filmwijk vindt u hier: https://allecijfers.nl/wijk/filmwijk-almere/

Wilt u informatie over geheel Almere?

Ga dan naar de website Almere.incijfers.nl, daar vindt u informatie over Almere m.b.t.
– Bevolking
– Werk & Inkomen
– Kerncijfers
– Wonen
– Onderwijs
– Openbare orde en Veiligheid
– En meer

Wijkscan

Wijkscan van de Filmwijk, opgemaakt op 22 november 2022 (download PDF)

Reacties zijn gesloten.