‘Wat was dat een leuke middag in het Buurtlokaal!

Buurtlokaal Filmwijk

Op vrijdagmiddag 16 maart jl. vond in het Buurtlokaal een bijzonder project plaats. Onder leiding van vier studenten Social work van hogeschool Windesheim Flevoland kwamen twee generaties bij elkaar met de vraag ‘Welk beeld hebben kinderen van senioren en andersom.’

Een zestal senioren, bezoekers van het Buurtlokaal, in de leeftijd van 67 tot 87 jaar en een zestal kinderen van 9 tot 11 jaar van basisschool Polygoon maakten op een wel heel creatieve manier kennis met elkaar. Met plaatjes, scharen en lijm knipten en plakten ze om een collage te maken waarmee ze elkaar vertelden wie ze zijn.

‘Bij ouderen wordt de huid rimpelig, ze worden kleiner en ze zitten stil.’ Ze zijn vergeetachtig en hebben een gehoorapparaat. Ze zijn heel leuk en lief.

Toen de ouderen vertelden dat ze vroeger geen televisie hadden was de vraag van de kinderen: ‘wat deed u dan de hele dag?’ ‘Vroeger werd er veel buiten gespeeld’ was het antwoord.

Nu zitten de kinderen binnen met hun iPhone en hun computer. Ze hebben andere omgangsvormen. Nu kennen we het begrip ‘sleutelkinderen’. De huidige kinderen hebben meer kennis dan hun leeftijdgenoten vroeger.

De foto ten slotte geeft een mooi beeld van een vrolijke geslaagde middag!

Reacties zijn gesloten.