PMD+ afvalsysteem voor heel Almere!

Het heeft even geduurd, maar op 11 november jl. heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over een nieuw afvalsysteem voor heel Almere. De gemeenteraad kiest definitief voor ons PMD+ voorstel met machinale nascheiding met gebruik van 3 afvalcontainers aan huis bij de laagbouw. Een mooi succes voor alle inspanningen die we zo lang namens zo veel bewoners uit de Filmwijk en de Sieradenbuurt hebben ingezet.

Je hebt voor het politieke bedrijf wel een heel lange adem nodig. Maar goed, ook hier geldt dat de aanhouder wint.

2020

In 2020 vernamen we dat het college van Almere een plan had ontwikkeld met een betaalsysteem voor het inzamelen van afval, het zgn. diftarsysteem (gedifferentieerd tarief). Dat zo’n systeem eerder in veel steden in Nederland leidde tot afvalrampen in de wijken met forse dumpingen en bijplaatsingen leek niemand wat te deren.

Wij hebben ons toen als bewonersplatform beraden. In de Filmwijk en in de Sieradenbuurt functioneerde al jaren een afvalinzamelingsproef onder de naam PMD+ met machinale nascheiding. Een inzamelsysteem dat het voor bewoners gemakkelijk maakt om hun afval goed te scheiden. De resultaten van de PMD+ proef zijn heel positief. Het is een duurzaam systeem dat tot minder verbranden van afval leidt en door machinaal nascheiden tot schonere reststromen en dus betere resultaten. Toch werden en worden die positieve resultaten niet of nauwelijks gecommuniceerd.

Burgerinitiatief

Om het plan van het college tot invoer van een diftarsysteem te stoppen, hebben we samen met bewoners van de Sieradenbuurt, in de vorm van een burgerinitiatief een voorstel gemaakt om het in onze wijken goed functionerende PMD+ systeem in heel Almere in te voeren. De benodigde ondersteuning voor zo’n burgerinitiatief door bewoners was in een mum van tijd binnen. Binnen twee dagen waren er al meer dan 300 bewoners die ons initiatief ondersteunden. Een prachtig resultaat dat ons enorm inspireerde door te gaan met ons initiatief.

In juni 2020 heeft de gemeenteraad zich over beide voorstellen gebogen. Een royale meerderheid van de raadsleden wilde niet kiezen voor een diftar betaalsysteem, maar voor ons burgerinitiatief PMD+ met nascheiding. Maar voor er gestemd kon worden greep de initiatiefnemer in. De wethouder trok het collegevoorstel terug en beloofde met een nieuw voorstel te komen, rekening houdend met de discussie die ter zake had plaatsgevonden in de gemeenteraad.

Voor het zover was werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om bij het vaststellen van afvaltarieven eenpersoonshuishoudens enigszins te ontzien. Omdat wij dat zelf met ons burgerinitiatief hadden voorgesteld hebben we dat als een succesje ervaren.

Ondertussen zijn wij, bewoners, op verzoek van een deel van de raadsleden betrokken bij het opstellen van een alternatief collegevoorstel. Wij hebben die samenwerking als onvoldoende vruchtbaar ervaren. We kregen niet alle gevraagde informatie en met onze inbreng is te weinig gedaan.

Juni 2021

Bijna een jaar later, in juni 2021 was het zover. Het college kwam met een nieuw voorstel. Het diftar plan werd voorlopig losgelaten. Daarvoor in de plaats koos het college voor een systeem waarbij de bewoners zelf de voorscheiding doen met behulp van 4 afvalcontainers per huishouden. Wij hebben ons eerder ingediende burgerinitiatief geactualiseerd en als tegenvoorstel voor het collegevoorstel ingediend. Wij kozen opnieuw voor PMD+ met nascheiding, waarbij het PMD bij het restafval kan en niet 4 maar 3 afvalcontainers nodig zijn.

11 november

Na wekenlange discussies in de raad met presentaties en meningsvorming bij de vertegenwoordigers van alle politieke partijen discussies was het vorige week donderdag de 11e november jl. zover: de gemeenteraad kiest definitief voor ons PMD+ voorstel met machinale nascheiding met gebruik van 3 afvalcontainers aan huis bij de laagbouw. Een mooi succes voor alle inspanningen die we zo lang namens zo veel bewoners uit de Filmwijk en de Sieradenbuurt hebben ingezet. Je hebt voor het politieke bedrijf wel een heel lange adem nodig. Maar goed, ook hier geldt dat de aanhouder wint.

En nu?

Om voor heel Almere over te gaan op het PMD+ systeem met machinale nascheiding moet er nog wel het een en ander gebeuren. De gemeente heeft de opdracht een plan te maken voor een overgangsfase dat voor de zomer klaar moet zijn. Maar hoe zo’n stappenplan eruit moet zien en hoe lang die overgangsfase maximaal mag duren is niet bepaald. Wij zijn daar als bewoners niet helemaal gerust op en zullen de ontwikkeling blijven volgen.

Nogmaals hartelijk dank aan die ruim 300 bewoners die ons hun vertrouwen hebben gegeven om te knokken voor het behoud van ons PMD+ system. Het is gelukt.

Reacties zijn gesloten.