Nieuw Parkeerbeleid in Almere per 1 januari 2022

betaald parkeren

Op 1 januari 2022 zullen de nieuwe parkeerregels ingaan. Gedurende de eerste maanden zal beperkt worden gehandhaafd en krijgen overtreders een waarschuwing. Er zal dus sprake zijn van een zgn. transitieperiode. Kort na ontvangst van de berichtgeving over de parkeerwijziging heeft het Platform Filmwijk een brief aan het Parkeerbedrijf en aan alle fracties van de gemeenteraad gestuurd waarmee we ons ongenoegen over de gang van zaken hebben laten weten en het gebrek aan bewonersparticipatie.

Naar aanleiding daarvan heeft op maandag 1 november jl. een overleg plaats gevonden met het Gemeentelijk Parkeerbedrijf. Ook wilden we duidelijkheid verkrijgen over het waarom van de beleidswijziging Parkeren. We hebben deze afdeling op de hoogte gesteld van alle reacties op de diverse Facebookpagina’s zoals 036-Filmwijk.

Informeren

De gemeente heeft inmiddels alle bewoners in het blauwe zone gebied geïnformeerd dat betaald parkeren straks met een parkeerautomaat zal worden gedaan of met een app. Dit zal echter een oplaadsaldo van minimaal € 5 vereisen. Het is de verwachting dat bezoekers hier geen problemen van zullen ondervinden. Voor onze oudere bewoners die geen smartphone hebben of computer, of bewoners die minder digitale ervaring hebben, zal het mogelijk een probleem opleveren. We hebben de gemeente gevraagd hier extra alert op te zijn. Als er problemen zijn, zal hierop moeten worden gereageerd met een vooraf bedachte oplossing.

Parkeervergunning voor bewoners

Voor bewoners zullen er geen gevolgen zijn. De gratis parkeerontheffing zal worden vervangen door een gratis parkeervergunning. Voor onze eigen bezoekers blijven de kosten hetzelfde, maximaal € 0,40 per dag.

Het bestuur heeft de gemeente er op gewezen dat wij ervan uitgaan dat de eerdere toezegging tot een gratis bewonersvergunning ook in de toekomst gestand wordt gedaan. Deze toezegging was eerder gemaakt door de laatste verantwoordelijke wethouder. Volgens de gemeente kan die toezegging niet worden gegeven. Niets is zo veranderlijk als de politiek en dus acht men de toezegging afhankelijk van de wethouder, gemeenteraad en/of het politieke klimaat. Wij blijven bij ons standpunt en zullen ons er eventueel tegen verzetten als een wethouder zich in de toekomst niet houdt aan de gedane belofte ter zake.

Oplopende parkeerdruk

Er is de laatste jaren binnen de gemeente gewerkt aan een nieuw parkeerbeleid vanwege de groeiende parkeerproblematiek ook in onze Filmwijk. Voor de gemeente was en is een nieuw beleid noodzakelijk aangezien er meer bezoekers naar het stadshart komen met een oplopende parkeerdruk die in de toekomst alleen nog maar zal toenemen.

Abonnementen

Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de gemeente en met de ziekenhuismedewerkers, ambtenaren en winkelpersoneel die thans gebruik kunnen maken van goedkope abonnementen voor het gebruik van parkeergelegenheden. De tarieven voor deze abonnementen zijn lager dan de maximale € 5 die de overige bezoekers in onze wijk gaan betalen voor een dag parkeren. De gemeente verwacht dat er geen verschuiving zal plaatsvinden van het parkeren naar onze wijk.

Voor winkelbezoekers is het echter anders en wat dat betreft verschilt de mening van ons bestuur nogal met die van de gemeente. Wij verwachten wél dat die bezoekers de weg zullen vinden naar onze wijk gezien het grote verschil in kosten voor het parkeren. Immers, de kosten zijn lager in de wijk en zodoende stimuleert de gemeente eigenlijk het parkeren in de wijk ten koste van de parkeergelegenheden in het stadshart.

De gemeente geeft aan dat ze de parkeerdruk in het stadshart wil verminderen, en dat er beter gebruik wordt gemaakt van lege beschikbare parkeerplaatsen in de wijk.

De zienswijze van de gemeente is echter dat men niet verwacht dat veel overige bezoekers hun parkeergedrag zullen aanpassen, maar dat dit beheersbaar zal gebeuren. Het bestuur is hiervan niet overtuigd. De gemeente heeft aangegeven dat er voortdurend zal worden geëvalueerd om overlast voor bewoners te voorkomen. Ook wij zullen de situatie goed in de gaten houden.

Voor meer informatie John de Lang 06 405 688 78 of leefbaarheid@filmwijkalmere.nl

Reacties zijn gesloten.