Evaluatie invoering betaald parkeren Filmwijk

Eind februari jl. heeft het bestuur van Platform Filmwijk een evaluatiegesprek gevoerd met Parkeerbeheer van de gemeente Almere over de invoering van het betaald parkeren in het noordelijk deel van onze wijk.

Uit deze evaluatie bleek o.a. dat onze eigen bewoners vooral moeite hebben met de parkeerautomaat bij het Gezondheidscentrum aan het Greta Garboplantsoen. Ofschoon het eerste uur parkeren gratis is, moeten bewoners uit Filmwijk Zuid die daar een afspraak hebben nu betalen als er een langdurig bezoek is vereist, zoals bezoek aan de Fysio of de gymnastiekzaal. Ook het aantal parkeerautomaten vindt men onvoldoende die nu zijn gecentraliseerd rondom de Cinemadreef. Voor de huidige bewoners en hun eigen bezoekers verandert er momenteel niets en blijft de eerdere regelgeving van kracht. De bewoners parkeren o.b.v. een gratis vergunning en voor hun bezoekers wordt via de parkeerapp van de gemeente € 0,05 per uur betaald.

Dikke onvoldoende
Van onze bewoners en van het bestuur Platform krijgt de gemeente een dikke onvoldoende voor de informatieverstrekking over de invoering van betaald parkeren. Bij de invoering voelden bewoners zich in de steek gelaten. De gemeente liet het aan de bezoekers over om het verder maar uit te zoeken hoe met het betaald parkeren om te gaan. Men ziet het eveneens als een aanloop naar een wel betaalde vergunning voor bewoners in de toekomst.

De berichtgeving van de gemeente dat de huidige bewonersontheffingen automatisch zouden worden omgezet naar een gratis vergunning heeft de bewoners op het verkeerde been gezet. Men begreep dat men de jaarlijkse plicht om hun ontheffing opnieuw aan te melden niet hoefde uit te voeren. Sommige bewoners gaven aan dat men daarover in januari geen brief had ontvangen en andere gaven geen aandacht aan de brief omdat de oude ontheffing automatisch zou worden omgezet in een nieuwe vergunning. De brief vermeldde niet dat men wél verplicht was om jaarlijks de registratie te vernieuwen waardoor er een onduidelijke situatie ontstond.

Boetes
Parkeerbeheer heeft inmiddels alle uitgereikte boetes handmatig gecontroleerd. Boetes aan bewoners die verleden jaar WEL hadden verlengd maar dit jaar niet, worden geseponeerd en hoeven dus niet betaald te worden. Bewoners die verleden jaar NIET hebben verlengd en daardoor onbekend zijn bij parkeerbeheer hebben dit jaar geen uitnodiging ontvangen en vallen buiten de boot. Dat betreft veel meer bewoners dan de gemeente van tevoren had bedacht.

Parkeerautomaten en parkeerapps
Bij het binnenrijden van de Filmwijk vanuit de Veluwedreef via de David Nivenweg staan wél borden dat men een betaald-parkeren-gebied binnenrijdt. Maar dan moet men beginnen met een zoektocht om een parkeerautomaat te vinden. Dit geldt trouwens ook voor binnenkomst via de Ingrid Bergmanstraat.

Naast het gebruik van de parkeerautomaten stimuleert Parkeerbeheer het gebruik van parkeerapps zoals o.a. Ease2pay, EasyPark, On The Go!, Parkmobile e.a. voor het gebruiksgemak. En hoe weet men dat men met de parkeerapp moet/kan betalen. Die moet dan wel eerst worden ingesteld en hoe?
Nadelen zijn er echter ook zoals het kunnen vergeten om een parkeeractie voor de eigen bezoekers te starten of te beëindigen. En het vergeten te betalen voor het gebruik van de app.

Men gaat er tegenwoordig te gemakkelijk vanuit dat iedereen wel het digitale inzicht heeft om met de apps om te gaan. Vanzelfsprekend is dit echter zeker niet. Een aanzienlijk aantal bewoners waaronder veel ouderen heeft gewoon niet het inzicht om daar mee om te gaan of men heeft geen smartphone. Voor deze bezoekers heeft Parkeerbeheer een zogenaamde ‘digibetenregeling’ die per telefoon hulp kan bieden. Verdere informatie kan men verkrijgen door contact op te nemen met Parkeerservice aan de Blekerstraat 6, info@parkeerservicealmere.nl

Graag uitleg in gewone taal
Het Platform Filmwijk heeft Parkeerbeheer verzocht een voor iedereen goed leesbare foldercampagne te starten waarmee de nieuwe parkeerregeling in gewone taal wordt uitgelegd. Met alle noodzakelijke informatie zoals bijvoorbeeld waar de betaalautomaten staan, waar er automaten bijkomen, betere borden en welke apps kunnen worden gebruikt e.d. Het Platform zal daarvoor suggesties aanleveren en hoopt daarom op veel goede ideeën van bewoners. We zien uw suggesties graag tegemoet op info@filmwijkalmere.nl

Reacties zijn gesloten.