Onderzoek energieverbruik in Filmwijk

De gemeente start samen met het bewonersplatform Filmwijk en TNO deze week een pilot in Filmwijk. Alle bewoners van Filmwijk ontvangen deze week een brief met daarin een oproep om een enquête over hun energiegedrag en gebruik in te vullen. 

Energie gebruik verminderen?

In Filmwijk staan veel verschillende woningtypen. Welke mogelijke energiemaatregelen kunnen de bewoners zelf nemen om het energiegebruik te verminderen? En om zelf energie op te wekken?

Om antwoord te krijgen op deze vragen én om bewoners nog beter te kunnen helpen met het verlagen van de energierekening doet de gemeente onderzoek in Filmwijk om meer inzicht te krijgen in de factoren die het energiegebruik in huis bepalen. Met deze enquête worden de gegevens verzameld van de woningen, het energieverbruik, de samenstelling van de huishoudens en het gebruik. 

Het bewonersplatform Filmwijk streeft naar een energieneutrale wijk in 2022. De gemeente Almere ondersteunt deze plannen met een wijkgerichte verduurzaming van energie in Filmwijk.

Werkgroep Energiek van Platform Filmwijk hoopt dat veel bewoners van de Filmwijk aan deze enquête willen meewerken. In de enquête zit ook een vraag over meewerken aan het energiemonitoring project. Hierbij krijgen bewoners een energieverbruiksmeter. Voor meer informatie hierover zie ook dit bericht over Onderzoek Energiemonitoring Filmwijk.

Reacties

Onderzoek energieverbruik in Filmwijk — 3 reacties

  1. Het plan is een goed initiatief. Het zou goed zijn als men ook aandacht geeft aan appartementen complexen daar men denkt dat het niet mogelijk is of te duur omdat de energie prijs thans niet hoog is. Uiteraard is dit een verkeerd uitgangspunt daar het om het milieu gaat en men moet gaan overstappen van fossiele brandstoffen naar zonne- en windenergie. Men gaat ervan uit dat je alleen rechthoekige type zonnepanelen hebt maar er zijn al meer mogelijkheden met verschillende types. De gemeente zou dat meer moeten stimuleren/subsidiëren.

  2. Helemaal mee eens. Het probleem voornamelijk in de gemiddelde leeftijd van de bewoners. Bewoners van boven de 80 zijn minder geneigd een grote investering te doen zoals zonnepanelen. Ze zijn vaak wel begaan met het milieu maar gaan niet meer delen in de opbrengst. Zonnepanelen plaatsen en de investering terug verdienen is toch een kwestie van lange adem. Onze VvE handelt op basis van meerderheid van stemmen, maar in dit geval ligt het wel erg gevoelig. Een financiele prikkel van de gemeente in de vorm van een subsidie of een ruimhartige bijdrage in de investering kan net het laatste duwtje zijn om overstag te gaan.

  3. Wij wonen in het appartementen gebouw De Wijdeblik en dat zijn huurwoningen. Afgelopen tijd zijn alle lampen, welke branden t.b.v. de bewoners in de algemene ruimtes, vervangen door led-verlichting, die feller gaan branden als er beweging wordt geconstateerd. De postcode van dit gebouw is 1325TT.