Handen uit de mouwen op zondag 16 september in het Lumièrepark

De Vrijwilligersgroep Lumièrepark heeft tal van ideeën voor ‘haar’ wilde deel van het park. In het park wordt elke derde zondag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur hard gewerkt onder het motto: lekker bezig zijn in de natuur, gezellig en gezond, andere buurtbewoners leren kennen en iets leren over de natuur.

De groep werkt in het ‘wilde’ deel van het Lumièrepark, het minst gecultiveerde deel tussen het strand en de bruggen. Het doel: het park interessanter maken voor planten en dieren. Bij niets doen verandert het park in een wilgenbos met veel ondergroei van brandnetels en verder weinig variatie.

Dus regelmatig zagen ze bomen om zodat er meer afwisseling ontstaat en er licht in het bos kan schijnen, zodat er ondergroei kan ontstaan. Of worden er bomen geknot of geringd voor dat doel.

Verder worden door hun de paden vrij en begaanbaar gehouden, houden ze een plek open door daar regelmatig de opgroei te verwijderen en door te maaien met een zeis. Brandnetelranden worden gezeist en het maaisel wordt afgevoerd naar een broeihoop. Van de gesnoeide takken en bomen worden takkenrillen gemaakt waar vogels in kunnen broeden. Het riet wordt op sommige plekken weg gehaald. Her en der worden gaten gemaakt om meer moerasplanten een kans te geven te groeien. Ook wordt regelmatig zwerfafval opgeruimd. Kortom: er zijn genoeg ideeën en er is genoeg werk te doen.

Eerstkomende zondagen zijn 16 september, 21 oktober en 18 november 2018.

Wie meer wil weten of zin of interesse heeft om eens te komen helpen, kan contact opnemen met Hans Groen (036-5374720; e-mail vrijwilligersgroeplumierebos@xs4all.nl ) of Anton Contant (e-mail a.contant@kpnmail.nl).

NB. We hebben overleg gehad met de gemeente en ze hebben beloofd de paden bij te werken (gaten dichten) en de dijk door het bos (de toekomstige track) beter begaanbaar te maken door op meer plekken op- en afritten te maken.

Reacties zijn gesloten.