Doe mee aan de Groenschouw Filmwijk op 22 april

Groenschouw Filmwijk op 22 april

Het plan is om in de Filmwijk een GROENSCHOUW te houden. In het winternummer van de Filmwijkkrant riepen we al op voor een Groenschouw. In overleg met de gemeente is nu gekozen voor zaterdagochtend 22 april 2023.

Groenschouwen is belangrijk. Aan de ene kant vanwege het verhogen van de leefbaarheid in onze wijk en aan de andere kant door het verhogen van de betrokkenheid van bewoners bij de eigen woon- en leefomgeving. Groen heeft immers een belangrijke stem in het zich prettig voelen.

Een aantal Filmwijkbewoners heeft recent aangegeven opmerkingen te hebben over de conditie en staat van het groen in hun omgeving. De groenschouw is dan ook een goede manier om nog meer bewoners te betrekken bij hun leefomgeving die moeten worden gezien als zgn. ervaringsdeskundigen.

Beeldbestekken

Het is goed om te weten dat de gemeente Almere werkt volgens de zgn. Beeldbestekken. Beeldbestekken zijn contracten op basis van vooraf vastgestelde prestatie-eisen. Door het continu voldoen aan deze eisen wordt een bepaald beeld gerealiseerd. Bij het stellen van de prestatie-eis is er een keuze uit meerdere kwaliteitsniveaus. Ieder kwaliteitsniveau is vastgelegd in een beeldmeetlat.

In het beeldbestek is vastgelegd hoe de beplanting, een haag, een boom eruit mag of moet zien, hoeveel onkruid er bijvoorbeeld mag zijn en hoe hoog het gras mag worden. De aannemer voert het onderhoud uit op basis van dit ‘beeld’. Het kan zijn dat er behoorlijk wat gras of onkruid staat, maar dat dit beeld toch voldoet aan de eisen. We hebben dan een lager kwaliteitsniveau afgesproken.

Groenschouw: voorbeeld snoeien haag

Voorbeeld snoeien haag voor en na

Doet u mee?

Doet u mee met de Groenschouw, meldt u zich dan aan via groen@filmwijkalmere.nl. Vermeld uw naam en e-mailadres.

Voorafgaand aan de Groenschouw zal de toezichthouder Groen het werken met Beeldbestekken toelichten.

Voor meer informatie over gemeentelijk beheer- en onderhoudsbeleid ga naar:
https://www.almere.nl/wonen/beheer-onderhoud/beheerbeleid

Reacties zijn gesloten.