Werkgroep Leefbaarheid & Veiligheid: wat doen we?

Onder goed beheer, onderhoud en voldoende veiligheid wordt onder meer verstaan het onderhoud van trottoirs/stoeptegels, de omgeving rondom de busbaan, de straatverlichting en het groen, de plantsoenen in de Filmwijk en andere nader te bepalen zaken in de openbare ruimte.

Deze werkgroep is in oprichting.

Meer informatie volgt.