Werkgroep Leefbaarheid & Veiligheid: wat doen we?

De werkgroep Leefbaarheid & Veiligheid ziet toe op en draagt – in samenspraak met de gemeente – zorg voor een goed beheer, onderhoud en voldoende veiligheid van de openbare ruimte in de Filmwijk. Hier wordt onder meer onder verstaan: het onderhoud van trottoirs/stoeptegels, de omgeving rondom de busbaan, de straatverlichting en het groen, de plantsoenen in de Filmwijk en andere nader te bepalen zaken in de openbare ruimte.

Afval

In augustus 2017 zijn er in de Filmwijk en de Sieradenbuurt pilots gestart voor het scheiden van afval. De bewoners zijn daarover geïnformeerd. Sindsdien is de groene bak alleen voor biologisch afval, de blauwe bak is bestemd voor plastic, metaal/blik, drinkpakken en restafval.

In januari 2018 ontving iedereen een nieuwsbrief met het goede nieuws dat we in de Filmwijk goed bezig zijn. De landelijke doelstelling voor restafval van 75% is in de Filmwijk teruggebracht naar 29%.

De werkgroep Leefbaarheid & Veiligheid houdt de vinger aan de pols.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stadsreiniging. Ook is er een app (Almere Afval app) beschikbaar waar u het ophaalschema voor het afval kunt vinden.