Werkgroep Leefbaarheid & Veiligheid

Beheer, onderhoud en veiligheid. Voelt u zich thuis in de Filmwijk? De werkgroep Leefbaarheid & Veiligheid ziet toe op en draagt – in samenspraak met de gemeente – zorg voor een goed beheer, onderhoud en voldoende veiligheid van de openbare ruimte in de Filmwijk.

Hoe ervaren de bewoners van de Filmwijk hun leefomgeving en wat (onder-)vinden ze van de veiligheid? Daarbij gaat het om de leefbaarheid en kwaliteit van de Filmwijk.

Nieuws van de werkgroep