Werkgroep Leefbaarheid & Veiligheid

Beheer, onderhoud en veiligheid. Voelt u zich thuis in de Filmwijk? De werkgroep Leefbaarheid & Veiligheid ziet toe op en draagt – in samenspraak met de gemeente – zorg voor een goed beheer, onderhoud en voldoende veiligheid van de openbare ruimte in de Filmwijk.

Hoe ervaren de bewoners van de Filmwijk hun leefomgeving en wat (onder-)vinden ze van de veiligheid? Daarbij gaat het om de leefbaarheid en kwaliteit van de Filmwijk.

Deze werkgroep kan nog mensen gebruiken.
Interesse? Neem contact op met coördinator John de Lang: leefbaarheid@filmwijkalmere.nl

Nieuws van de werkgroep