Werkgroep Floriade

De werkgroep Floriade heeft zich sterk gemaakt voor een zo groen mogelijk aanzien van het toekomstig Floriadeterrein, gezien vanuit de Filmwijk. De werkgroep pleit voor heldere kaders voor de gebiedsontwikkeling. Denk eraan hoe mooi en groen het Weerwater nu is. Handhaaf de groene kwaliteit en een groen uitzicht!

Vogeleiland

Wat we doen

Almere heeft de Floriade voor 2022 gepland op een deel van Utopia, het eiland met de uitkijktoren, en op vrijwel het gehele Vogeleiland, een natuurgebied, beide in het Weerwater. Die bieden nu een prachtig uitzicht op de oorspronkelijke oernatuur van nog voor het ontstaan van Almere (bestemmingsplan uit 1983). De werkgroep Floriade heeft zich sterk gemaakt voor een zo groen mogelijk aanzien van het toekomstig Floriade terrein, gezien vanuit de Filmwijk.

De werkgroep pleit voor heldere kaders voor de gebiedsontwikkeling. Denk eraan hoe mooi en groen het Weerwater nu is. Handhaaf de groene kwaliteit en een groen uitzicht!

Speerpunten

De werkgroep heeft een viertal speerpunten geformuleerd, gericht op ruimtelijke ordening, beleving van het water, zichtlijnen, oevers en groen, behoud van natuurwaarden en bestaande kwaliteiten en kansen voor de Filmwijk.

Speerpunt 1 en 2 betreffen het inpassen van de Floriade in het bestaande groen als ook het inpassen van de fiets- en voetgangersbrug en het Rondje Weerwater in de bestaande groene situatie.

Speerpunt 3: Verkeer
Het derde speerpunt wordt het verkeer in de Filmwijk ten tijde van de Floriade.

Speerpunt 4: Kansen
Het vierde speerpunt wordt de vraag in hoeverre de Floriade de Filmwijk en de bewoners van de Filmwijk de komende jaren kansen kan bieden tot aan de opening van de Tentoonstelling in 2022.

Bewonersbijeenkomsten

Op 23 april 2013 organiseerde de werkgroep Floriade de eerste bewonersbijeenkomst voor de Filmwijkbewoners: Hoe houden we Utopia groen en wie zijn de bewoners van het Vogeleiland? De Floriade onze nieuwe buren!

Op 28 mei 2014 organiseerde de werkgroep een bewonersbijeenkomst voor de Filmwijk over de toekomstige Floriade. U kunt hier het verslag van de avond lezen.

Op 8 december 2014 organiseerde de werkgroep Floriade opnieuw een bewonersbijeenkomst: Op weg naar het Masterplan Floriade. U kunt hier het verslag van de avond lezen.