Werkgroep Energiek

De werkgroep Energiek geeft praktische invulling aan het streven van de Stichting Platform Filmwijk en de Gemeente Almere om als Filmwijk energieneutraal te worden in 2022. Dat betekent in de eerste plaats dat in en voor de Filmwijk net zoveel schone energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Maar ook dat we onze energie niet meer willen opwekken met olie, gas en kolen. Nee, we willen overgaan op schone energie via wind, zon, water en aardwarmte (dat heet energietransitie). Op die manier wordt onze wijk duurzamer en hopen we onze kinderen en kleinkinderen dezelfde aarde en omgeving te bieden als wij ontvingen.

Wat we doen

Binnen de werkgroep Energiek zijn er vier projectgroepen:

  1. besparing
  2. opwekking
  3. mobiliteit
  4. communicatie

1. Besparing

Hoe minder elektra iemand gebruikt, hoe beter dat is. Maar we willen ook ons comfort behouden. Hier helpt o.a. het helemaal uitzetten van apparaten als je ze niet gebruikt, bijvoorbeeld met een stand-by-killer.

In de Filmwijk zijn de huizen al vrij goed geïsoleerd. De meeste woningen hebben Energielabel B. Winst is te behalen in betere regeling van de verwarming en ventilatie van het huis met behulp van een slimme thermostaat, energiemanager en slimme meter. Denk ook aan led-lampen, die een factor 20 tot 30 minder energie verbruiken of het tijdig vervangen van oude apparaten als koelkasten en ovens door nieuwe apparaten. Moderne apparaten verbruiken nu eenmaal veel minder stroom.

100-huizen-project

We zijn nu bezig met een project met 10 gezinnen uit de Filmwijk om te ervaren hoe je je bewust kan worden van je gebruik van energie. En hoe je kan bezuinigen zonder het wooncomfort uit het oog te verliezen. Want bewustwording van ons gebruik van elektriciteit en warmte is een belangrijke begin stap naar een energieneutrale Filmwijk.

2. Opwekking

U begrijpt het al. Op een geschikt plat of schuin dak kunnen mensen zelf zonnepanelen laten plaatsen. Dat kan ook op het dak van flats door een vereniging van eigenaren. Wanneer u deze mogelijkheid niet heeft, kunt u deelnemen aan een bewonerscoörperatie waarbij u meebetaalt aan zonnepanelen op daken van bijvoorbeeld scholen, maar een korting ontvangt via uw energierekening. Belangrijk is dat een ieder bijdraagt aan onze gezamenlijke duurzaamheid.

Tevens zijn we bezig met windmolens op plekken buiten de bebouwde kom. Deze windturbines hebben een hoge opbrengst: met twee (2) windmolens kunnen we de hele Filmwijk bedienen. Ook hier geldt dat iedereen naar eigen mogelijkheid kan bijdragen: alleen groene stroom afnemen, een klein stukje windmolen kopen of zelf investeren.

Onlangs is de coöperatie Almeerse Wind opgericht vanuit de werkgroep Energiek. U kunt informatie krijgen of lid worden van deze coöperatie via www.almeersewind.nl.

3. Mobiliteit

Als we minder auto rijden en meer fietsen of gebruik maken van een elektrische fiets dan is dat minder milieubelastend. U kunt ook vaker het openbaar vervoer gebruiken, dat helpt ook. En elektrische auto’s, motoren en scooters met groene stroom, al of niet van uw eigen dak, geven duurzame mobiliteit een enorme boost. Weet u dat ook Connexion binnenkort in Almere elektrisch gaat rijden?

4. Communicatie

Dit is de projectgroep die de ideeën van de werkgroep Energiek probeert uit te dragen, bv. via de Filmwijkkrant en via het platform. Zo willen we u informeren over vorderingen en knelpunten en u stimuleren mee te doen met de verduurzaming van de Filmwijk.

En ten slotte hopen we dat iedereen in de Filmwijk, in Almere, in Nederland en uiteindelijk in de hele wereld zich energiek bezig gaat houden met besparing, opwekking en E-mobiliteit. En dat u er met uw vrienden en buren over praat en mee gaat doen. Wij nodigen u van harte uit mee te denken en mee te doen in onze werkgroep of in een van onze projectgroepen. Het is belangrijk en leuk werk en het kan u geld besparen, maar misschien wel vooral voldoening geven mee te werken aan deze belangrijke ontwikkeling voor uzelf, onze kinderen en kleinkinderen.