Werkgroep Energiek

De werkgroep Energiek geeft praktische invulling aan het streven van de Stichting Platform Filmwijk en de Gemeente Almere om als Filmwijk energieneutraal te worden in 2022. Dat betekent in de eerste plaats dat in en voor de Filmwijk net zoveel schone energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Maar ook dat we onze energie niet meer willen opwekken met olie, gas en kolen. Nee, we willen overgaan op schone energie via wind, zon, water en aardwarmte (dat heet energietransitie). Op die manier wordt onze wijk duurzamer en hopen we onze kinderen en kleinkinderen dezelfde aarde en omgeving te bieden als wij ontvingen.

»» lees meer over wat we doen

Nieuws van de werkgroep