Werkgroep Duurzaam Groen

De werkgroep Duurzaam Groen werkt aan initiatieven ten behoeve van een duurzame en groene toekomst van de Filmwijk.

duurzaam groen

Wat we doen

De toekomst begint vandaag. Wij worden groener in ons denken, groener in ons doen en groener in ons laten. Wat kunnen wij samen doen om de Filmwijk groener, duurzamer en gezonder te maken?

We denken dat de zgn. Growing Green Cities-filosofie kansen biedt om onze Filmwijk duurzamer en groener te maken. Zo kan onze wijk ook een grote stap in de goede richting maken, vooral ook met de vraag wat de bewoners zelf kunnen doen.

Boomgaard

In november 2014 hebben we samen met bewoners een boomgaard van 40 fruitbomen aangeplant aan het Fongerspad vlak bij het Lumièrestrand. In 2017 is er een tweede boomgaard bijgekomen in het Laterna Magikapark, bij het tennispark. Stadsdeel Almere Stad Oost schonk ons 15 fruitbomen vanwege 15 jaar schoonmaakdag. De bomen zijn geadopteerd door bewoners.
Bij het onderhoud van de bomen worden we geassisteerd door een deskundige van het stadsdeel.

Rozentuin

In maart 2014 heeft de werkgroep rozen geplant op een braakliggend stuk grond van de gemeente Almere bij het Judy Garlandhof. Wat eerst een modderpoel was is nu een prachtige tuin met rozen en diverse andere planten/bloemen die een vrolijke en representatieve aanblik geven bij de ingang van de Filmwijk vanuit het centrum komend over de nieuwe fietsbrug.

Bewonersbijeenkomsten

Op 28 mei 2014 organiseerden we een bewonersbijeenkomst over Groen, Duurzaam en de Floriade. Hier vindt u het verslag van de avond.

Op 13 november 2013 organiseerden we een bewonersavond over Duurzaamheid in de Filmwijk met als motto: Hoe groen bent u? Hier vindt u het verslag van de avond.