Bestuur

Het bestuur van de Stichting Platform Filmwijk Almere bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Paul Vloothuis voorzitter@filmwijkalmere.nl
Secretaris/penningmeester Tineke Hillebrink-Nijpels info@filmwijkalmere.nl
Notulist Frits van Eijk fritsvaneijk@gmail.com
Leefbaarheid & Veiligheid
John de Lang (tot 1-10-’18) leefbaarheid@filmwijkalmere.nl
Communicatie & Relaties
Tanja Coenen communicatie@filmwijkalmere.nl
Energiek Anno Winters energiek@filmwijkalmere.nl
Zorg & Welzijn Tanja Coenen zorgenwelzijn@filmwijkalmere.nl
Duurzaam groen & Floriade
Patrick van Tuijl groen@filmwijkalmere.nl
Bestuurslid
Johan van der Kroef johanvanderkroef@gmail.com
Bestuurslid
Jan van der Straten auanl@hotmail.com

Op dit moment is er een vacature voor een voorzitter.
Hebt u belangstelling, laat u dit weten aan de voorzitter Paul Vloothuis via het e-mailadres voorzitter@filmwijkalmere.nl.

U kunt ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@filmwijkalmere.nl of te bellen naar ons secretariaat op 036 – 53 77 227.