Bestuur

Het bestuur van de Stichting Platform Filmwijk Almere bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Paul Vloothuis voorzitter@filmwijkalmere.nl
Secretaris/penningmeester Tineke Hillebrink-Nijpels info@filmwijkalmere.nl
2e Secretaris vacature notulist(e)
Leefbaarheid & Veiligheid
John de Lang leefbaarheid@filmwijkalmere.nl
Communicatie & Relaties
Tanja Coenen communicatie@filmwijkalmere.nl
Energiek Anno Winters energiek@filmwijkalmere.nl
Zorg & Welzijn Sjors Frielink zorgenwelzijn@filmwijkalmere.nl
Duurzaam groen & Floriade
Patrick van Tuijl groen@filmwijkalmere.nl

Een vrijwilligersbestuur komt eigenlijk altijd handen tekort. Op dit moment is er een vacature voor een notulist(e). Hebt u belangstelling, laat u dit weten aan de voorzitter Paul Vloothuis via het e-mailadres voorzitter@filmwijkalmere.nl.

U kunt ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@filmwijkalmere.nl of te bellen naar ons secretariaat op 036 – 53 77 227.